Act of Reprisal

Antekdhikissi

1965

Erricos Andreou
Director

Ina Balin
Maria
Jeremy Brett
Harvey Freeman
Kostas Kazakos
Petro (as Costas Kozakos)
Yorgos Moutsios
Ali (as George Moutsious)
Dimos Starenios
The Mukhtar (as Dimitri Starenios)
Nikos Tsachiridis
Stellios (as Nicos Lykometros)