Skip Navigation Links


Toshio Hosokawa
Tora! Tora! Tora!
Lt. Cmdr. Shigeharu Murata (as Tosio Hosokawa)
1970
Mishima
"Rokumeikan" Producer
1985
"